Deiyonizasyon Sistemleri

Deiyonizasyon sistemleri ile birlikte suyun saf hale getirilebilmesi için katyonik ve anyonik iyon değiştirici reçineler kullanılmaktadır. Bu sistemler özellikle ileri düzeyde saf su gereksinimine sahip olan imalat sanayinde ve endüstriyel tesislerde yoğun biçimde kullanılmaktadır. Katyonik ve antonik reçinelerin aynı tankta veya ayrı tanklarda kullanılabilmesi seçenekleri söz konusudur. Bu tür yöntemsel seçimler genel bir değerlendirmenin ardından ihtiyaca ve alana uygun olarak seçilmektedir. Böylece endüstriyel alanda saf suya yönelik önemli bir ihtiyacın olması durumunda doğru uygulamaların gerçekleştirilebilmesi söz konusu olmaktadır.

Doğadaki bütün sularda çözülmüş mineral tuzları yer almaktadır. Endüstrinin pek çok farklı alanında yüksek saflıkta su gereksinimi söz konusudur. Deiyonizasyon sistemleri bu ihtiyacı karşılamak için tuz iyonlarının arındırılmasını sağlamaktadır. Bu sistemin pek çok farklı alanda geliştirme ve daha iyi hizmet sunabilmenin yanında zorunlu olarak ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Özellikle su söz konusu olduğunda denetimlerin çok daha kapsamlı bir şekilde yapılmasından ötürü bu hususlara dikkat edilmesi üretim sağlayan fabrikalar için oldukça önemlidir. Böylece kurumsal imajın doğru biçimde sağlanması ve ileride herhangi bir problemle karşılaşılmaması olanaklı hale gelmektedir. Deiyonize sistemler için bazı kullanım alanları şu şekilde ifade edilebilmektedir:

  • İlaç sektörü
  • Elektronik sektörü
  • Kozmetik sektörü
  • Enerji santralleri
  • Matbaacılık ve daha pek çok farklı alanda düşük iletkenlikte su gereksinimi söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda deiyonize sistemler önemli bir gerekliliktir.

Deiyonizasyon Sistemleri Avantajları

Deiyonizasyon sistemleri avantajları özellikle saf su kullanımına yönelik önemli ihtiyacın olduğu alanlar için son derece fazladır. Pek çok farklı alanda bir zorunluluk haline gelmiş olan bu sistemler konusunda doğru tercihin yapılması bir hayli önemlidir. Bu noktada firmamız hassasiyetle ve büyük bir ciddiyetle çalışmalarını sürdürerek doğru uygulamaların gerçekleştirilmesini olanaklı hale getirmektedir. Deiyonizasyon sistemi avantajları genel olarak şu şekilde ifade edilebilmektedir:

  • İşletme açısından düşük bir masraf ve enerji tüketimi sağlamaktadır. Böylece saf su elde etmek için bir zarar söz konusu olmamaktadır. Uzun vadede maddi açıdan da avantaj sağlandığını söylemek mümkündür.
  • Son teknolojiye uygun ürünler kullanılır. Böylece elde edilecek olan saf suyun kalitesi yüksek olmaktadır. Yüksek kalitedeki saf su ile birlikte üretimlerin daha etkili olması ve cihazların daha uzun süre kullanılabilmesi de olanaklı hale gelmektedir.
  • İnsan müdahalesi gerekmeden otomatik biçimde çalışmaktadır. Ek bir emek harcamaya gerekmeden son derece kolay bir şekilde deiyonizasyon sistemleri çalışarak kullanım kolaylığı sunmaktadır.
  • Konvansiyonel sistemler ile değerlendirildiğinde oldukça küçük bir alan ihtiyacına sahiptir. Böylece alanın daha iyi değerlendirilebilmesi söz konusu olmaktadır.
  • Rejenerasyonlarda düşük su kullanılmasıyla birlikte tasarruf yapılmasını olanaklı hale getirmektedir.

Müşteri memnuniyetine son derece önem veren firmamız fabrikalar için önemli bir gereksinim olan deiyonizasyon sistemleri konusunda diğer hizmetlerde olduğu gibi yüksek kalitede sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.