Kimyasallar

Kimyasallar arıtma tesislerindeki verimi önemli ölçüde etkilemesinden dolayı doğru kimyasal tercihinin yapılması ve doğru ayarlanmış koşullarda kullanılması büyük bir önem taşımaktadır. Firmamız arıtma tesislerinde kullanılması için gerekli olan uygun kimyasalların optimum dozajlarda değerlendirilebilmesi için gerekli çalışmaları sürdürerek belirlenimlerini sağlamaktadır. Kimyasallar konusunda doğru güvenilir ve sertifikalı olunması genel olarak güvenilirlik açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda firmamız gerekli tüm ciddiyeti göstererek kimyasal konusuna hassasiyet ve ciddiyetle yaklaşmaktadır. Kimyasalların arıtma konusundaki öneminin bilincinde olarak doğru hizmetlerin sunulmasına önem verilmektedir.

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan kimyasallar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Kireç: Atık suda kullanılmasından önce su ile çözünmeyi gerekli kılan bir kimyasaldır. Nötralizasyon ile koagülasyon meydana getirilmesi açısından çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Kostik: Atık sudaki Ph derecesine uygun olacak şekilde koagülasyon oluşumu ve nötralizasyon sağlamaktadır.
 • Baryum Klorür: Atık sularda sülfat arındırılmasında kullanılmaktadır. Kullanılacak oran konusunda doğru belirlenimlerin gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Bu olmadığı durumda arıtma işleminde olumsuz biçimde etkiler meydana gelmektedir.
 • Alüminyum Sülfat: Maksimum verimli kimyasal arıtmayı olanaklı kılmaktadır ve asidik niteliktedir.
 • Demir Üç Klorür: Asidik nitelikli koagülant maddedir.
 • Biyolojik arıtma sistemi şartlandırıcısı: Biyolojik arıtma sistemlerinde uygun ölçüde bakteri meydana gelmesini olanaklı hale getirerek arıtma işleminin çok daha verimli gerçekleşmesini mümkün kılmaktadır.
 • Toz Aktif Karbon: Yüksek KOI verimi açısından kullanılmaktadır.
 • PAC: Absorbiyon verimi açısından yüksek ve suda çok rahat bir şekilde çözünebilen kimyasal özelliktedir. Koagülant madde şeklinde kullanılmaktadır.

Temiz su kimyasalları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Klor: İçme suyu başta olmak üzere arıtma tesisleri açısından dezenfektan madde şeklinde kullanımı gerçekleştirilmektedir.
 • Antiscalant: Reserve osmos sistemleri söz konusu olduğunda kullanılan membranların tıkanmasını önlemek açısından tercih edilen bir kimyasaldır.
 • Tablet tuz: Su yumuşatma sistemleri bağlamında rejenerasyon gerçekleştirilmesi açısından kullanılmaktadır.

Firmamız kimyasallar konusunda oldukça hassas bir yaklaşım sergilemekte ve uygun tercihlerin yapılabilmesini sağlamak açısından doğru değerlendirmeleri sağlamaktadır.