Dezenfeksiyon Üniteleri

Dezenfeksiyon üniteleri sayesinde suda yer alabilecek her türlü bakteri, virüs, mantar ve farklı çeşitli mikroorganizmaların ortadan kaldırılabilmesi söz konusu olmaktadır. Bu işlemler talep edilecek alana bağlı olarak değişebilmektedir. Su içerisinde yer alan mikroorganizmalar haricinde de sanayide kullanılan cihazlara ve kişilere zarar verebilecek pek çok farklı kimyasal bulunabilmektedir. Bu bağlamda özellikle gıda ile ilaç sanayi ve su şişeleme tesisleri açısından su dezenfeksiyonu işleminin gerçekleştirilmesi oldukça önemli bir meseledir. İşletmelerin hem kendi ürünlerinin üretimi hem de orada sudan yararlanacak kişilerin sağlıklı kaynaklara erişebilmesi için dezenfeksiyon konusuna hassas yaklaşılması gerekmektedir. Firmamız bu konuda uygun seçenekler sunabilmek adına gerekli incelemeleri gerçekleştirmekte ve doğru dezenfeksiyonun yapılmasını sağlamaktadır.

Suda bulunan ve dezenfeksiyon ile yok edilmesi gereken pek çok farklı mikroorganizma bulunmaktadır. Bunlardan ilki bakterilerdir. Tek hücreli bir canlı çeşidi olan bakteriler suya kolayca bulaşabilmektedir. Boyutları gözle görülmenin de ötesinde küçüklükte olmakla birlikte çok dirençli canlılar olmadıklarından kolayca yok edilebilmektedirler. Bu açıdan dezenfeksiyon üniteleri açısından zorluk çıkartmayan unsurlardandır. Gıda tüzüklerinin değerlendirmelerine göre suda insan için zararlı ve fekal koliform hiçbir şekilde bulunmamalıdır. Bu açıdan sağlıklı su açısından yapılan değerlendirmelerde de bakteri konusunda sınırlamalar bulunmaktadır. Su üretimi, gıda ve ilaç konusunda üretim sağlayan firmaların bu nedenle dezenfeksiyona önem vermesi gerekmektedir.

Virüsler insanlar için çok tehlikeli olabilen özelliktedir. Bakterilerden çok daha küçük olmalarına karşın virüslerin dezenfeksiyon üniteleri ile veya başka şekilde filtre edilmeleri daha zor olmaktadır. Parazit yumurtaları bakteriler ile karşılaştırıldıklarında daha iri olmaları bağlamında hassas filtrasyon ile sudan uzaklaştırılabilmektedir fakat dezenfeksiyon yöntemleri ile öldürülmeleri oldukça zordur. Bunların zararlı etkileri ve varlıkları yalnızca dezenfeksiyon üniteleri ile ortadan kaldırılabilmektedir. Şistler, mantar, küf, alg ve maya gibi diğer içerikler de dezenfeksiyon işlemi ile sudan uzaklaştırılmaktadır.

Su Dezenfeksiyonu Yöntemi

Su dezenfeksiyonu yöntemi seçimi konusunda firmamız oldukça büyük bir ciddiyetle yaklaşmakta ve gerekli değerlendirmelerin yapılmasının ardından uygun yöntemin seçilmesini sağlamaktadır. Böylece incelikli bir şekilde işlemler gerçekleştirilerek suyun dezenfeksiyonu en yüksek kalitede gerçekleştirilmiş olmaktadır.

Dezenfeksiyon konusunda metot seçimi açısından dikkat edilmesi gereken birtakım unsurlar bulunmaktadır. Bu bağlamda öncelikle suyun dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Burada suyun hem fiziksel hem de kimyasal kalitesine bakılmalıdır. Bu aşamanın ardından suda yer alabilecek zararlı ve istenmeyen içeriklerin çeşidinin değerlendirilmesi önemli olmaktadır. Son olarak ise suyun hangi alanda kullanılacağının anlaşılmasıyla birlikte su dezenfeksiyonu yöntemi seçimi sağlanabilmektedir. İşletmelerin su gibi insan sağlığı için oldukça önemli bir meselede dezenfeksiyon açısından doğru seçim yapması oldukça önemlidir. Uygun dezenfeksiyonun sağlanmasıyla cihazların verimi ve kullanım ömrünün arttırılması da olanaklı hale gelmektedir.

Su dezenfeksiyonu konusunda tüm değerlendirmeleri oldukça büyük bir ciddiyetle gerçekleştirmekte olan firmamız uygun fiyatlarla en iyi hizmetlerin sunulabilmesini mümkün hale getirmektedir.